درباره ما / بیانیه ماموریت ما

 

پیشتاز بودن در حوزه خدمات و ارائه اطلاعات ساختمانی دقیق و درست در بستر ارزش های بنیادین شرکت

 

ماموریت رقابتی

 

        فعلی                                                                                        آینده

دانش فنی و مدیریت                                                                        نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار

اشتهار به کیفیت خوب در خدمات                                                        بکارگیری فناوری اطلاعات جهت ایجاد مزیت رقابتی

گستره حضور در سطح کشور                                                           اعمال مدیریت پیشرفته پروژه

نام تجاری شناخته شده                                                                     متوازن سازی پروژه ها و تداوم سودآوری شرکت

رضایت مشتری و اعضای VIP                                                         توان مدیریت در بازار ساخت و ساز

برخورداری از منابع ارزشمند مالی و انسانی قابل اتکا                               ایجاد توانمندی ورود مقتدرانه به سایر بازارها و صنایع

برخورداری از روابط استراتژیک با ارگان های زیربط

توان مدیریت در بازار مشاغل و اصناف

خلاقیت و نوآوری و بکارگیری روش های نوین

 

 

ماموریت عملی شرکت

 

        محصول                                                                                 بازار

معرفی تولید کنندگان و توزیع کنندگان                                                   بازارهای سرمایه گذاری مستقل

اطلاعات جامع                                                                            کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی نیازمند کالاهای فعالان ساختمانی

اطلاعات ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی                                     کلیه مشتریان نیازمند به مشاغل مرتبط با فعالان ساختمانی

خدمات سرمایه گذاری

خدمات فنی و مهندسیتبلیغات

سایر سایت های ما